הלכות ראש השנה

"סימני ראש השנה" – "וצורת אמירת הפיוטים"

הרב יהודה לב | תשרי תשפ"ג