הלכות ראש השנה

ברכה על הסימנים בסעודת ראש השנה

בלימוד שלפנינו נעסוק בברכה על הסימנים בסעודת ראש השנה. האם יש לברך על הגזר והכרתי? האם יש לאוכלם מיד לאחר הקידוש או דווקא בתוך הסעודה לאחר המוציא? ומה בדבר ברכת שהחיינו? הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

הרב יוסף אפריון | תשסח