הלכות ראש השנה

מנהג אכילת הסימנים בראש השנה

המקור בגמרא, מנהגים נוספים, מהי משמעות הסימנים?, לא לכעוס, מדוע לא אומרים את ה 'יהי רצון' לפני הברכה על הסימן? , מתי אוכלים את הסימנים?.

הרב חנניה מלכה | אלול תשס"ח