הלכות ראש השנה

התרת נדרים בזום בערב ראש השנה

האם ניתן לעשות השנה התרת נדרים בזום או בטלפון? מה יעשה מי שלא יוכל להגיע בערב ראש השנה לבית הכנסת בשל בידוד, אישפוז או חשש מהדבקה? מה עושים כשצריך לקצר את אמירת הסליחות בגלל החום או בגלל הצורך לקיים מניינים ברצף? על אלו חלקים אפשר לדלג?

הרב יוסף צבי רימון | אלול תשפ