הלכות ראש השנה

התרת נדרים ומסירת מודעא בערב ראש השנה

פרק יא

פרק יא

הרב יצחק שטסמן | אלול תשס"ח