הלכות ראש השנה

הנחיות הלכתיות ערב ראש השנה תשפ"א

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אלול תשפ