הלכות ראש השנה

מצות השמחה בר"ה

האם יש מצוות שמחה בראש השנה?

הרב דוד דב לבנון | ערב ראש השנה תש"ס