הלכות ראש השנה

שינה בראש השנה

האם מותר לישון בראש השנה?

הרב יואל ליברמן | תשע"ג