הלכות ראש השנה

אכילת סימנים ומשמעותם

הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשפ"ב