מאמר ראשון

הרמב"ם על האיסלם

לימוד בספר הכוזרי - שיעור 19

ביאור שיטת הרמב"ם שהאיסלם אינו עבודה-זרה, כיוון שאינו חולק בעיקרי האמונה אלא רק בפרטיה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ב אייר התש"ע