לימודי אמונה

הנמר המכונף וקרן השור

האריה עם כנפי הנשר מבטא אימפריה של כבוד, הדוב הגרגרן מייצג את המלכות של תאוות הניכוס, הנמר עם ארבע כנפי המלכות של יצר החוכמה שפחות מוכר, ומלכות הברזל של המלחמה וההרס אפילו לא זוכה לדמות. דרוש לחנוכה בעקבות המהר"ל בחיבורו 'נר מצוה'.

רבנים שונים | שבט תשע"ט