לימודי אמונה

גם באמונה יש הלכה

בדור שבו הקהילה המסורתית איבדה את כוחה, השאלות הערכיות, האמוניות וההשקפתיות הזקוקות להכרעה מתרבות מיום ליום ודורשות התייחסות שבאה מבית המדרש. הגיע הזמן להקים את חזונו של הרב קוק - ללמוד אמונה אליבא דהלכתא, ולפסוק גם בשאלות הקשורות לאמונה

הרב טל חיימוביץ | כסלו תשפ