יתרו

גילוי הסוד – היכן עמדת בהר סיני?

הרב נתנאל יוסיפון | כ"ב שבט תשפ"א