לימודי אמונה

הגישה ללימודי האמונה

לימודי האמונה צריכים לבוא מתוך "שלד" ברור של עיקרי היהדות, הנותן בתוכו מקום לכל ההדגשים, החידושים והגוונים ביהדות - לעומת לימוד בצורה לא נכונה, באופן שטחי וחסר בסיס, שרואה את ההבדלים בין הדעות כמחלוקות ו"שיטות" ביהדות. "שלד" זה נבנה על ידי מספר ספרי יסוד - רמב"ם, כוזרי, מהר"ל, רמח"ל, נפש החיים, הראי"ה קוק ועוד.

הרב אליעזר מלמד | כח אלול ה'תש"ס