לימודי אמונה

הקדמה ללימוד אמונה

ביאור מקיף בעניין התייחסותו של הרב קוק זצ"ל ללימוד האמונה בצורה רצינית, בהשוואה לתנועות העיקריות בדורות האחרונים.

הרב ש. יוסף וייצן | תשס"א