ישראל ויוון

חנוכה - חג תורה שבעל פה

מדוע ראה הרמב"ם צורך לציין שנס החנוכה היה בימי בית שני? בשיעור זה נלמד על הקשר המהותי שבין תופעת ההתייוונות לבין תקופת הבית השני.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל