תרומה

הציווי להתנדב לַקְדוּשה

שלושת מימדי התרומה: המעבר ממצוּוה לשותף; התקדשות; 'ויקחו לי' – בעל כרחם.

הרב יחזקאל פרנקל | שבט התשס"ה