תרומה

רעיונות לפרשת תרומה

קובץ רעיונות לפרשת תרומה.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ח-נ"ט