כנס רמלה ה-3

לאומיות של צדק

מתוך כנס רמלה ה-3 "בין ישראל לעמים - מיהו לאומי?"

שיקום הלאומיות היהודית תלויה בשיקום ערכי הטוב וראיית הזכויות, לצד ניטרול רעיון הוותרנות שמקורו בנצרות.

הרב צפניה דרורי | כ"ב ניסן תש"ע