התבוננות כללית

שלמות הארץ היא שלמות העם

האם תיתכן גלות נוספת? מה הסוד לקיומו של עם ישראל? הרב בן-חמו על כיבוש, על דביקות ועל חלום.

הרב שלמה בן חמו | ניסן תשס"ו