התבוננות כללית

עשה לך רב בציבור הדתי לאומי

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"א תמוז תשע"ט