התבוננות כללית

כיפת ברזל ושטחים פתוחים

דורות האמונה מתאימים להנהגת הטבע, כיון שיאמינו בנס נסתר. לעומת דורות אחרים המונהגים בנס גלוי.

הרב מרדכי גרינברג | י"ג סיון תשפ"א