התבוננות כללית

רועה ואינו נראה

צריך לעשות סדר! לשבץ את הפאזל! מי גדול ומי גדול יותר? למי הסמכות להחליט ולמי לא? יש צורך בבירור נוקב.

הרב משה חביב | תשס"ו