התבוננות אמונית

מעלת הצפייה לישועה

הרב דביר טובי | כ"ג אדר תש"פ