בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
9 שיעורים
  undefined
  52 דק'
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הגעלת כלים בפסח

  מחלוקת הפוסקים בתערובת חמץ. בליעת כלים והכשרתם.

  הרה"ג דוב ליאור | כ"ה אדר תשע"ז
  undefined
  6 דק'
  חמץ, מצה וכשרות לפסח

  קטניות בפסח

  גדר הגזירה - על מה חלה, דין תערובת קטניות וכיצד ינהג החתן בבית חמיו.

  הרה"ג דוב ליאור | ניסן התשע"ג
  undefined
  1:14
  הלכות חמץ ומצה

  הלכות פסח ומשמעות החג

  שיחה בבית הכנסת אברהם אוהבי, בית אל

  הלכות בדיקת חמץ, ביעור וביטול חמץ, מוצרים הצרכים הכשר לפסח, קטניות והלכות אכילת המצה. העליות והירידות בגאולה במצרים ובימינו.

  הרה"ג דוב ליאור | ג' ניסן תשע"א
  undefined
  1:09
  הלכות חמץ ומצה

  ביטול וביעור חמץ והלכות פסח

  הרה"ג דוב ליאור | ה' ניסן תשס"ט
  undefined
  40 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  מצוות ביעור חמץ

  מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

  מחלוקת הראשונים איך ביטול מועיל; דיני ביעור פירות שביעית; ברכת החמה.

  הרה"ג דוב ליאור | ד' ניסן תשס"ט
  undefined
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הלכות ייחודיות בענייני פסח

  בדיקת חמץ, קטניות בפסח, חומרי נקיון וקוסמטיקה, משהו חמץ במי כנרת, הגעלת כלים והכשרתם, אכילת מזונות בערב פסח (שחל בשבת), אכילת מצת מצווה.

  הרה"ג דוב ליאור | ט ניסן תשס"ח
  undefined
  שיעורים נוספים

  ביעור חמץ ואיסור אכילתו

  א. בדיקת חמץ וביעורו וכן איסור השהייתו בזמן החג - מצות עשה של 'תשביתו', ולאו של 'בל יראה ובל ימצא'. ב. איסור אכילת חמץ והמסתעף מזה - לאו של 'לא יאכל חמץ'. ג. דיני ליל הסדר - מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים, מצוות אכילת מצה, ושאר מצוותיו

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  חוזר ונעור בפסח

  דן בהגדרת החמץ לפני פסח, כהיתרא או כאיסורא, ומסביר שבהגדרת יסוד זו תלויה המחלוקת, אי חמץ בפסח חוזר ונעור או לא. והרמב"ם והשו"ע לשיטתם במחלוקת זו, נחלקו גם האם סגי להגעיל לפסח כלי, שנשתמש בו בחמץ על ידי האור, אשר אילו בלע שאר איסורים היה טעון ליבון לדברי הכל.

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  ביטול חמץ מדין הפקר

  מבאר את מהות ביטול חמץ. לשיטת רש"י - דין מיוחד בפסח כחלק ממצוות 'תשביתו'. ומיישב את קושיות התוס' על רש"י. עיקר השיעור הוא ליישב את שיטת התוס', שביטול חמץ הוא מדין הפקר, מקושיות הרמב"ן, בהסברת הייחודיות שיש בהפקרת חמץ, דייקא, בערב פסח, בשונה מהפקר רגיל.

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il