התבוננות אמונית

לחם עוני

המצה שאנו אוכלים היא משני טעמים: המפורסם יותר - מפני שלא הספיק בצקם להחמיץ, והטעם הפחות מפורסם הוא שאכלו לחם כזה במצרים. מה היחס בין שני הטעמים הללו?

הרב אביחי קצין | כד' אדר ב' תשס"ח