הלכות חמץ ומצה

חיוב אכילת מצה

לתוס' ה"אות"בפסח זה איסור חמץ, הגר"א מסביר שחייבים לומר שה"אות" הוא אכילת מצה ומוכיח מהלימוד מחג הסוכות שאכילת מצה היא מצוה כל שבעת הימים.

הרב חיים כץ | ב' ניסן תשע"ו