הלכות חמץ ומצה

מצוות אכילת מצה כל שבעה, ומצוות סיפור יציאת מצרים

הסבר סוגיות על פי מחולקת תוספות וגר"א האם יש מצוות אכילת מצה שבעה ימים. מצוות והיגדת היא תרגום והמחשה כאילו הוא יצא ממצרים.

הרב יעקב שפירא | ו' ניסן התשע"ד