התבוננות אמונית

פסח והזהירות מחמץ

הזהירות מחמץ לפני פסח היא כנגד הזהירות מהסיטרא אחרא ולכן יש להיזהר מאוד בכל זה.

הרב חיים בן שושן | כ"ד אדר תשע"ז