פסחים

ספיקות שונים בכניסת חמץ לבית

"אין ספק מוציא מידי ודאי" וכללים נוספים (פסחים ט.-י.)

"אין ספק מוציא מידי ודאי" וכללים נוספים (פסחים ט.-י.)

הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג