תצוה

כתר תורה וכתר כהונה

אנו מצפים שלא ירחק היום ועם ישראל ישוב לארצו במלוא כוחו ויזכה גם להקמת המקדש ולחידוש העבודה בו. לכן, חשוב שהכוהנים יתחילו להתכונן לקראת חידוש העבודה במקדש!

הרה"ג דוב ליאור | ז אדר א תשס"ח