תצוה

"ואתה תצוה את בני ישראל"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"א