תצוה

הקב"ה ממנה את משה למלך על עם ישראל

פרשת תצווה תשס"ה

"ואתה תצווה" - פרשה זו נאמרה אחרי חטא העגל, הקב"ה מצווה למשה שיהיה מלך וידאג שעם ישראל יעבוד את ה', עם ישראל נמשל לזית - כמו שזית חובטין בו ומכין וכותשין ויוצא שמן זית זך, כך עם ישראל יקבל מרות ויעבור ייסורים עד שיוכל להגיע להעלות שמן זית זך בבית המקדש.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ט' אדר א' תשס"ה