תצוה

תפקידיהם של משה ואהרון

דברים לפרשת תצווה

בגדי כהן גדול מכפרים על כל העם. משה לא מופיע בפרשה אך ז' באדר, יום פטירתו תמיד יוצא בשבוע של פרשה זו. אהרון ומשה - כל אחד ונרו, כל אחד ותפקידו.

הרב חיים בן שושן | ה' אדר א' תשע"א