תצוה

פרשת תצוה

המעיל של הכהן הגדול היה מצוייד בפעמונים ורימונים, כדי שנוכל לשמוע אותו ב"בואו אל הקודש ובצאתו". למה גם בצאתו??

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג