נקודה בהלכה – הרב איתן מינקוב

מה הם קטניות ומי הם אוכלי קטניות?

לפעמים על גבי מוצרים יש כיתוב 'לאוכלי קטניות בלבד'. מה הם קטניות ומה טעם האיסור? ומה תעשה אשכנזיה שנישאה לספרדי או ספרדיה שנישאה לאשכנזי? הרב איתן מינקוב מכולל הלכה בישיבת בית אל בסרטון קצר וקולע.

הרב איתן מינקוב | ניסן תשפ"ג