שיעורים נוספים

גאולה בחסד וגאולה בדין

שפת אמת לפסח

השבתות והחגים מעלים את הטבע. יציאת מצרים היתה גאולה בחסד וקריעת ים סוף בזכותם של ישראל.

הרב חיים כץ | ב' ניסן תשע"ב