שיעורים נוספים

ימות הגשמים בעם ישראל ובישיבה

משמעות פעולות הטבע בימי הפסח ומתוך כך התהליכים המתמשכים בעם ישראל בימים האלו, וכן בבחורי הישיבה.

הרב אלקנה ליאור | ג' ניסן התשע"ה