נושאים שונים

כלל ופרט וכלל

סוגיית החיסונים נגד חצבת היא דוגמה להתנגשות בין בחירתו האישית והחופשית של האדם, לבין שלום הציבור וזכותה של החברה לחייב את הפרט לפעול בניגוד לרצונו. פוסקי ההלכה הכריעו לא פעם לטובת צמצום החירות האישית בשם טובת הכלל

הרב יובל שרלו | סיון תשע"ח