עניני החג

תפילה בשעת צרה

אפילו צדיק גמור שיש לו בטחון מלא בישועת ד', יצער עצמו עם הציבור, ובמיוחד בדבר הנוגע במישרין לכל אחד ואחד מישראל.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אדר תשס"ז