עניני החג

פורים - דין ערבות וקריאת המגילה

למה בני העיר יכולים להוציא ידי חובת המגילה את הכפרים שקוראים אותה לפני יד' אדר. בתוך כך קצת מדיני ערבות.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ח אדר התשע"ה