עניני החג

חודש אדר בראי התלמוד הירושלמי - גאולה בדרך הטבע

במאמר זה ברצוננו לצעוד בעקבות הגדרות הירושלמי לחג הפורים, וממילא בדרך הגאולה המיוחדת שהוא מבטא.

הרב אברהם בלס