עניני החג

סיכום משמעותו של חג פורים

הרב הלל מרצבך | אדר תשס"ט