עניני החג

כיפורים כפורים - הכיצד?

קיום הפורים מכח הרגלי הילדות אל מול הבנת עומק הפורים. פורים משלים את איסור האכילה של יו"כ. מדוע לא יתבטל פורים לעתיד לבוא? שפת הגוף ושפת הנשמה נשמעות בפורים. דברים בעניין הטבח באיתמר.

הרב מנחם דן מייזלס | י"א אדר ב' תשע"א