עניני החג

"עד דלא ידע"?

חמישה פרושים אמוניים ונפלאים לחיוב השתיה בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

הרב אלישע אבינר | י"ב אדר ב תשע"ו