כי תשא

מחצית השקל הינה תיקון למעשה העגל

משה נתקשה בעניין מחצית השקל – כיצד אפשר לקחת דבר חומרי ביותר כמו כסף ולקדש אותו, וזה עניינם של עם ישראל בעולם הזה – לקדש את החומר ולהעלות אותו למדרגה של קדושה וטהרה.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ז אדר התשס"ו