כי תשא

פרשת כי תשא

הרב בן ציון מוצפי | אדר התשע"ג