שמחת פורים

רבי נטע נטיעה בפורים

פרק כג

א. מעשי רבי ב. מלאכה ונטיעה של שמחה בפורים ג. רבי רחץ בפרהסיא ב-י"ז בתמוז וביקש לעקור ט' באב ד. נטיעות של מלכים

הרב יהודה זולדן | כו אדר א תשס"ח