שמחת פורים

משנכנס אדר מרבין בשמחה

הרב יוסף צבי רימון | אדר ב תשע"ו