שמחת פורים

לצחוק מול ההסתר

האדם המאמין הוא אדם צוחק, במשמעות של אדם שחותר כל העת אל הפנימיות, אל החיבור. אדם ענו, חכם וביקורתי במובן החיובי של המילה. וכן, גם זורק בדיחה מדי פעם.

הרב חגי לונדין | אדר א תשפ"ב